Pozývame vás k spolupráci

SentiGO Inovatívny forwarding platforma

SentiGo Chce spájať ľudí a zlepšovať ich životy. A robíme to tak, že sa nekompromisne zameriavame na zákazníka a každodenne preukazujeme jedinečnosť. Je to tiež viac ako naša jedinečná schopnosť ponúkať mimoriadnu škálu logistických riešení.

Chceme byť tou logistickou spoločnosťou, na ktorú sa ľudia obracajú, či už vtedy, keď potrebujú niečo poslať, alebo keď hľadajú pracovné uplatnenie alebo investičné príležitosti, a spoločnosťou, ktorá je meradlom zodpovednej obchodnej praxe.